Bedankt voor je aanvraag voor privétrainingen!

Bevestiging aanvraag privétraining

Bedankt voor je aanvraag voor privétraining.

De kosten voor een losse training zijn €29,95,- en de kosten van een pakket zijn €149,95. Het bedrag dient overgemaakt te worden naar:

IBAN nummer: NL36 INGB 0006 8830 74
t.n.v. Voetbalschool Skills Zwolle
Omschrijving: Privétraining + naam speler

De trainingen gaan pas van start als het geld bij ons ontvangen is.